Menu

Општинска управа општине Параћин, решавајући по захтеву Мијатовић Славомира из Параћина, УСВАЈА захтев за доделу државне помоћи ради отклањања штете настале елементарном непогодом - поплавом у 2014.год, Категоризација штете извршена је у складу са Упутством о јединственој методологији за процену штета од елементарних непогода од грађевинских стручњака. За штету насталу на објекту утврђује се новчана помоћ ради отклањања штете Мијатовић Славомиру у складу са Државним програмом обнове оштећених породичних стамбених објекта. Канцеларија за обнову и помоћ поплављених подручја ће, након коначности решења исплатити новчану помоћ Мијатовић Славомиру у року од 5 дана од дана пријема обавештења да је решење коначно.

Преузмите документ

Оглашава се поступак давања на привремено коришћење површина јавне намене ради постављањa привремених објеката и то следећих локација

Преузмите списак локација

II Попуњава се положај у II групи: Заменик начелника Управе за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности, одређен чланом 36. Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинским управама општине Параћин број: 110-47/2020-Ш од 29.12.2020. године и 110-21/2021-III од 29.01.2021. године

Преузмите документ

Преузмите изјаву

Ранг листa категоризације спортских организација општине Параћин за 2022. годину

Преузмите документ

Управа за инвестиције и одрживи развој Параћин позива домаће и међународне грађевинске компаније са искуством у изградњи и рехабилитација мостова да поднесу своju понуду за пројекат „Рехабилитација и реконструкција 2 друмска моста у општини Параћин“ који се реализује у оквиру програма подршке Владе Швајцарске Конфедерације „Municipal Disaster Risk Reduction Project in Serbia“ кога имплементира Државни секретаријат за економска питања (SECO).

Преузмите документацију

Последњи конкурси и јавни огласи

10.08.2021

Решење -Мијатовић Славомир

in Конкурси и јавно оглашавање
Општинска управа општине Параћин, решавајући по захтеву Мијатовић Славомира из Параћина, УСВАЈА захтев за доделу…
05.08.2021

Јавни конкурс давања на привремено коришћење површина јавне намене ради постављањa привремених објеката и то следећих локација

in Конкурси и јавно оглашавање
Оглашава се поступак давања на привремено коришћење површина јавне намене ради постављањa привремених објеката и то…
03.08.2021

Јавни конкурс- заменик начелника Управе за ЛЕР

in Конкурси и јавно оглашавање
II Попуњава се положај у II групи: Заменик начелника Управе за локални економски развој, јавне службе и друштвене…
27.07.2021

Ранг листa категоризације спортских организација општине Параћин за 2022. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
Ранг листa категоризације спортских организација општине Параћин за 2022. годину Преузмите документ ._ERbj1g7D…
26.07.2021

Пројекат „Рехабилитација и реконструкција 2 друмска моста у општини Параћин“

in Конкурси и јавно оглашавање
Управа за инвестиције и одрживи развој Параћин позива домаће и међународне грађевинске компаније са искуством у…
21.07.2021

Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада на катастарској парцели бр. 4229 КО Параћин – град, Општина Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
О пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада на катастарској парцели бр. 4229 КО Параћин –…
13.07.2021

Обавештење о донетом решењу којим се даје сагласност на студију

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо Јавност да је на захтев носиоца пројекта предузећа ''Vip mobile'' д.о.о. Београд, ул. Милутина Миланковића…
09.07.2021

Рани јавни увид у План детаљне регулације на потесу друмског моста на реци Црници на траси улице Ђурађа Бранковића у Параћину.

in Конкурси и јавно оглашавање
Рани јавни увид у Елаборат овoг Плана спроводи се од 09.07.2021. до 23.07.2021. године. Елаборат Плана ће бити изложен…
08.07.2021

Јавни конкурс за поступак давања на привремено коришћење површина јавне намене ради постављањa привремених објеката

in Конкурси и јавно оглашавање
Комисија за постављање мањих монтажних објеката на површинама јавне намене на основу Одлуке о постављању мањих…
02.07.2021

Одлука о избору пројеката у култури без јавног конкурса

in Конкурси и јавно оглашавање
Стручна комисија за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинаисирају из буџета општине Параћин, додељује…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.