Menu

Маја Танић
мастер економиста

Вд начелник управе 
за пољопривреду и локални економски развој

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Телефон: 563-601 лokal 132

Славка Јовановић
дипл. инжењер пољопривреде 

Вд заменик начелника управе  
за пољопривреду и локални економски развој 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Телефон: 563-601 локал 132

Управу за пољопривреду и локални економски развој чине два одељења и то:

  • Одељење за пољопривреду
  • Одељење за локални економски развој.

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.