Извод из матичне књиге венчаних

НАРУЧИВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ ВЕНЧАНИХ


ПОДАЦИ О ОСОБАМА ЗА КОЈЕ СЕ НАРУЧУЈЕ ДОКУМЕНТ

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Начин доставе доказа о уплати таксе (обавезно)
Browse files
Size limit for each file is 10.0 MB