Menu

О пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада на катастарској парцели бр.4133/9 КО Параћин град, Општина Параћин.

Захтев је поднео оператер ТП ''ПАНТА - ПРОМЕТ'' ДОО Параћин, ул. Стришка бб, који на наведеној катастарској парцели планира складиштење неопасног отпада.

Обавештавамо заинтересоване органе, организације и заинтересована лица да могу извршити увид у документацију и захтев оператера, у просторијама Управа за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности Општине Параћин, ул. Томе Живановића 10, у периоду од 11.03.- 26.03.2021.године, у времену од 11-14 часова.

Примедбе и мишљења можете предати на шалтеру писарнице Општине Параћин или на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. до 26.03.2021.године.

Преузмите обавештење

Обавештење организацијама у области спорта да доставе Упитник за категоризацију спортских организација

Преузмите обавештење

Преузмите правилник

Ценовник у јавном саобраћају за запослене чији се превоз плаћа из буџета општине Параћин и запослене јавних предузећа чији је оснивач општина Параћин. 

Преузмите ценовник

Обједињени предлог годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин за 2021

Преузмите предлог

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da je Ministarstvo privrede objavilo javne pozive za tri programa podrške mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima za koje je ukupno u ovoj godini opredeljeno 450 miliona dinara.

Objavljeni su javni pozivi za:
· Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade
· Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju i
· Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte

Programe sprovode Ministarstvo privrede i Fond za razvoj, a predstavljaju kombinaciju bespovratnih sredstava i povoljnih kredita Fonda.
Ministarstvo je za program podrške ženama i mladim preduzetnicima koji su početnici u poslovanju, a koji se prvi put sprovodi ove godine, opredelilo 100 miliona dinara bespovratnih sredstava. Kada je reč o početnicima u poslovanju opredeljeno je 150 miliona dinara bespovratnih sredstava, a kroz program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte 200 miliona dinara bespovratnih sredstava.
Preostali iznos investicionog ulaganja privrednih subjekata finansiraće se iz kredita Fonda za razvoj.

Javni pozivi otvoreni su dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31. decembra 2021. godine.

Sve informacije i potrebnu dokumentaciju zainteresovani privrednici mogu pronaći na internet stranici Regionalne agencije http://www.redasp.rs/vesti/objavljeni-javni-pozivi-za-tri-programa-podrske-mikro-malim-i-srednjim-preduzecima-i-preduzetnicima.a801.html

Za sve dodatne informacije i podršku u pripremi dokumentacije, kao i za pohađanje besplatne obuke za početnike u poslovanju i pripremu biznis plana, svi zainteresovani se mogu obratiti Regionalnoj agenciji.

Последњи конкурси и јавни огласи

10.08.2021

Решење -Мијатовић Славомир

in Конкурси и јавно оглашавање
Општинска управа општине Параћин, решавајући по захтеву Мијатовић Славомира из Параћина, УСВАЈА захтев за доделу…
05.08.2021

Јавни конкурс давања на привремено коришћење површина јавне намене ради постављањa привремених објеката и то следећих локација

in Конкурси и јавно оглашавање
Оглашава се поступак давања на привремено коришћење површина јавне намене ради постављањa привремених објеката и то…
03.08.2021

Јавни конкурс- заменик начелника Управе за ЛЕР

in Конкурси и јавно оглашавање
II Попуњава се положај у II групи: Заменик начелника Управе за локални економски развој, јавне службе и друштвене…
27.07.2021

Ранг листa категоризације спортских организација општине Параћин за 2022. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
Ранг листa категоризације спортских организација општине Параћин за 2022. годину Преузмите документ ._ERbj1g7D…
26.07.2021

Пројекат „Рехабилитација и реконструкција 2 друмска моста у општини Параћин“

in Конкурси и јавно оглашавање
Управа за инвестиције и одрживи развој Параћин позива домаће и међународне грађевинске компаније са искуством у…
21.07.2021

Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада на катастарској парцели бр. 4229 КО Параћин – град, Општина Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
О пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада на катастарској парцели бр. 4229 КО Параћин –…
13.07.2021

Обавештење о донетом решењу којим се даје сагласност на студију

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо Јавност да је на захтев носиоца пројекта предузећа ''Vip mobile'' д.о.о. Београд, ул. Милутина Миланковића…
09.07.2021

Рани јавни увид у План детаљне регулације на потесу друмског моста на реци Црници на траси улице Ђурађа Бранковића у Параћину.

in Конкурси и јавно оглашавање
Рани јавни увид у Елаборат овoг Плана спроводи се од 09.07.2021. до 23.07.2021. године. Елаборат Плана ће бити изложен…
08.07.2021

Јавни конкурс за поступак давања на привремено коришћење површина јавне намене ради постављањa привремених објеката

in Конкурси и јавно оглашавање
Комисија за постављање мањих монтажних објеката на површинама јавне намене на основу Одлуке о постављању мањих…
02.07.2021

Одлука о избору пројеката у култури без јавног конкурса

in Конкурси и јавно оглашавање
Стручна комисија за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинаисирају из буџета општине Параћин, додељује…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.