Menu

Поводом Одлуке Председника Републике Србије о расписивању избора за Народне посланике и Одлуке Председнице скупштине РС о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији за 26.04.2020.године, достављамо Вам Јавни оглас о излагању на увид део јединственог бирачког списка за подручје општине Параћин, који би требало да објавите на званичном веб порталу општине Параћин.

Преузмите конкурс

Рани јавни оглас поводом израде просторног плана РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ од 2021. до 2035. године

Преузмите оглас

Преузмите документацију

Обавештење о донетом Решењу о издавању дозволе за складиштење неопасног отпада.Оператер ''ECO – SNZ LJUTIĆ'' ДОО Параћин, ул. Војводе Мишића 23 б, регистрован за обављање претежне делатности 3832 – поновна употреба разврстаних материјала, под регистарским бројем 108122195, поднео је 16.01.2020. године Захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада на катастарској парцели бр. 1593 КО Параћин - град.

Преузмите обавештење

јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу транспортног гасовода од мерне станице (мс) 2 на магистралном гасоводу (интерконектору) граница бугарске - граница мађарске до главног разводног чвора (грч) „карађорђево брдо“ на транспортном систему јп„србијагас“, на територији општине Параћин

Преузмите позив

Преузмите план

Предмет јавног огласа је отуђење неизграђеног грађевинског земљишта путем прикупљања понуда, а ради изградње објеката у оквиру Индустријске зоне "Змич" у Параћину, у КО Параћин

Преузмите оглас

Последњи конкурси и јавни огласи

10.08.2021

Решење -Мијатовић Славомир

in Конкурси и јавно оглашавање
Општинска управа општине Параћин, решавајући по захтеву Мијатовић Славомира из Параћина, УСВАЈА захтев за доделу…
05.08.2021

Јавни конкурс давања на привремено коришћење површина јавне намене ради постављањa привремених објеката и то следећих локација

in Конкурси и јавно оглашавање
Оглашава се поступак давања на привремено коришћење површина јавне намене ради постављањa привремених објеката и то…
03.08.2021

Јавни конкурс- заменик начелника Управе за ЛЕР

in Конкурси и јавно оглашавање
II Попуњава се положај у II групи: Заменик начелника Управе за локални економски развој, јавне службе и друштвене…
27.07.2021

Ранг листa категоризације спортских организација општине Параћин за 2022. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
Ранг листa категоризације спортских организација општине Параћин за 2022. годину Преузмите документ ._ERbj1g7D…
26.07.2021

Пројекат „Рехабилитација и реконструкција 2 друмска моста у општини Параћин“

in Конкурси и јавно оглашавање
Управа за инвестиције и одрживи развој Параћин позива домаће и међународне грађевинске компаније са искуством у…
21.07.2021

Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада на катастарској парцели бр. 4229 КО Параћин – град, Општина Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
О пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада на катастарској парцели бр. 4229 КО Параћин –…
13.07.2021

Обавештење о донетом решењу којим се даје сагласност на студију

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо Јавност да је на захтев носиоца пројекта предузећа ''Vip mobile'' д.о.о. Београд, ул. Милутина Миланковића…
09.07.2021

Рани јавни увид у План детаљне регулације на потесу друмског моста на реци Црници на траси улице Ђурађа Бранковића у Параћину.

in Конкурси и јавно оглашавање
Рани јавни увид у Елаборат овoг Плана спроводи се од 09.07.2021. до 23.07.2021. године. Елаборат Плана ће бити изложен…
08.07.2021

Јавни конкурс за поступак давања на привремено коришћење површина јавне намене ради постављањa привремених објеката

in Конкурси и јавно оглашавање
Комисија за постављање мањих монтажних објеката на површинама јавне намене на основу Одлуке о постављању мањих…
02.07.2021

Одлука о избору пројеката у култури без јавног конкурса

in Конкурси и јавно оглашавање
Стручна комисија за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинаисирају из буџета општине Параћин, додељује…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.