Menu

У нашој општинској канцеларији се врши регистрација само за предузетничке радње.

За регистрацију привредног субјекта (предузетничке радње), потребно је приложити: 

  • личну карту
  • доказ о уплати накнаде за оснивање прописане Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре. 
  • захтев, који се попуњава на лицу места, електронским путем, у кацеларији бр.4

Висина накнаде за регистрацију оснивања предузетника износи 1.500,00 динара

Рачун за уплату накнаде: 

840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу). 

Након попуњавања, захтев се брзом поштом шаље у Београд у Агенцију за привредне регистре на регистрацију. Након приспећа решења из АПР-а, позивају се предузетници да преузму решење и дају им се информације за даље поступање. 

На захтев привредног субјекта, канцеларија врши и издавање следећих докумената:

  • потврда
  • преписа решења
  • извода

Осим тога, може се извршити и брисање или се могу унети све врсте промена које привредно лице захтева а тичу се предузетничких радњи.
Поред тога, у канцеларији се могу добити и уверења из архиве локалне самоуправе о трајању предузетничких радњи које су основане до 2005. године.

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.